ograje KOZAR

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Spletna varnost vsakega obiskovalca naše spletne strani
nam je zelo pomembna.

Spodaj lahko najdete vse potrebne informacije v povezavi
s politiko zasebnosti, avtorskimi pravicami in politiko piškotkov naše spletne strani in podjetja.

Nahajate se na spletni strani https://www.ograje-kozar.eu (v nadaljevanju Naša spletna stran; vključujoč vse pod-strani in pod-domene) podjetja Strojne montaže Iztok Kozar, s.p. (v nadaljevanju podjetje Kozar).

Podjetje ograje Kozar razvija, izdeluje in montira vrhunske in moderne aluminijske, prašno barvane, inox in steklene dvoriščne ograje, dvoriščna drsna vrata, dvo- ali večkrilne ograje, nadstreške za terase in avtomobile, stopniščne in balkonske ograje, steklene samonosne ograje, steklene ograje s konstrukcijo, pregradne stene in razne izdelke iz aluminija in inoxa, po željah strank.

Namen politike zasebnosti naše spletne strani je seznaniti obiskovalce naše spletne strani o pravilih zasebnosti, avtorskih pravicah in politiki piškotkov, kar si lahko preberete spodaj po posameznih poglavjih.

Politika zasebnosti naše spletne strani začne veljati od 1. 1. 2019 in velja do spremembe oziroma preklica o čemer bodo obiskovalci naše spletne strani ustrezno obveščeni na naši spletni strani oziroma po potrebi tudi posamično. Naša spletna stran je pripravljena v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (dostop do vsebine), obvezno za države članice EU, ki je začela veljati 25. 5. 2018.

Za zbiranje, obdelavo in upravljanje osebnih podatkov obiskovalcev naše spletne strani je odgovorno podjetje Iztok Kozar, s.p. (upravljalec), s katerim lahko stopite v stik preko enega izmed spodaj razpoložljivih kontaktnih virov oziroma tukaj.

1. TEMELJNA NAČELA!

Varnost vsakega obiskovalca naše spletne strani nam je zelo pomembna. V skladu s prepričanji, standardi varnosti in kakovosti Našega podjetja, Zakonom o varstvu osebnih podatkov Republike Slovenije, zakonodajo in Uredbo Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov oziroma Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. GDPR) smo popolnoma zavezani za varovanje vseh podatkov, ki jih pridobimo na naši spletni strani.

Pravila zasebnosti na naši spletni strani predstavljajo, kako naše podjetje skrbi za zasebnost vsakega obiskovalca naše spletne strani, kar si lahko v nadaljevanju tudi preberete. Za kakršnakoli vprašanja s področja vaše zasebnosti na naši spletni strani nas lahko kontaktirate preko enega od spodaj navedenih kontaktnih povezav.

2. OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV!

Osebni podatki so vsi (katerikoli) podatki (in vse informacije), ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo in s katerimi je možno neposredno ali posredno identificirati določen subjekt, ne glede na obliko v kateri so izraženi. Sem prištevamo npr. ime, priimek, identifikacijsko številko posameznika na raznih področjih, podatki o lokaciji posameznika, in drugi podatki s katerimi je možno odkriti identiteto posameznika. Osebni podatki na naši spletni strani se zbirajo za določene, izrecne in zakonite namene o katerih bo vsak uporabnik v politiki zasebnosti tudi jasno seznanjen.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se nanaša na ročno ali avtomatizirano zbiranje, vpogled, urejanje, shranjevanje, strukturiranje, prilagajanje, spreminjanje, blokiranje, izbris ali uničenje osebnih podatkov o posamezniku, ter razkrivanje, prenos, sporočanje, dajanje na razpolago drugim in/ali tretjim osebam. Osebni podatki se lahko zbirajo in obdelujejo le s predhodno osebno in jasno privolitvijo posameznika, na katerega se osebi podatki nanašajo.

Omejitev obdelave osebnih podatkov se nanaša na označevanje pridobljenih in shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti.

Blokiranje oziroma zavrnitev pridobivanja in/ali obdelave osebnih podatkov, ter posredovanja tretji osebam oziroma stranem označuje omejitev ali preprečitev zbiranja in obdelave osebnih podatkov, kar je pravica vsakega obiskovalca naše spletne strani.

Za zbiranje, obdelavo in upravljanje podatkov obiskovalcev naše spletne strani, ter s tem povezana pojasnila je zadolžen obdelovalec oziroma upravljalec osebnih podatkov.

Upravljalec osebnih podatkov na naši spletni strani (v skladu z GDPR in ZVOP) je naveden na dnu te spletne strani oziroma tukaj.

3. PRAVICE OBISKOVALCEV NAŠE SPLETNE STRANI!

V skladu z uredbo GDPR je potrebno od vsakega obiskovalca spletne strani pridobiti predhodno privolitev za vsako pridobitev in uporabo njegovih osebnih podatkov posebej.

Privolitev vsakega obiskovalca naše spletne strani za zbiranje in obdelavo njegovih podatkov in za beleženje piškotkov mora biti podana prostovoljno, specifično, ozaveščeno, nedvoumno in izrecno, ter dokazljivo.

Vsak obiskovalec naše spletne strani ima pravico biti seznanjen z:

 • Vrsto osebnih podatkov za katere obstaja kakršnakoli možnost, da se lahko avtomatizirano ali ročno prenesejo ali pridobijo zaradi obiska spletne strani;
 • Navedbo, ali je zbiranje osebnih podatkov obvezno ali prostovoljno, ter možne posledice zavrnitve s strani obiskovalca spletne strani;
 • Možnostjo o seznanitvi o kakršnihkoli in vseh podatkih, ki jih je naša spletna stran avtomatizirano ali ročno pridobila.

Privolitev na naši spletni strani vsak obiskovalec lahko poda z označitvijo okenca v obvestilu o piškotkih. V obvestilu na naši spletni strani je jasno navedeno za pridobivanje katerih podatkov uporabnik naše spletne strani lahko poda ali zavrne soglasje.

Vsak obiskovalec naše spletne strani ima (skladno z GDPR) pravico:

 • Biti seznanjen o vrsti in času hrambe vsakega osebnega podatka, ki ga je možno identificirati pri obisku naše spletne strani;
 • Do dostopa do svojih osebnih podatkov;
 • Omejiti in/ali prepovedati obdelavo osebnih podatkov, tako našemu podjetju, kot v odnosu z in pri posredovanju tretjim osebam;
 • Zahtevati popravek, izbris, ali vložiti pritožbo;
 • Do prenosljivosti osebnih podatkov;
 • V zvezi z avtomatiziranim pridobivanjem in obdelavo osebnih podatkov;
 • Vložiti pritožbo pri pristojnem organu.
 • Da svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave pred njenim preklicem.

V kolikor želi obiskovalec naše spletne strani uveljavljati katero koli od zgoraj naštetih pravic, ali se seznaniti z kakršnimi koli pravicami iz naše politike zasebnosti, lahko to stori ustno, pisno, ali s pomočjo katere od elektronskih naprav, preko enega izmed spodaj navedenih kontaktnih podatkov.

Obiskovalce naše spletne strani obveščamo, da se vsa komunikacija preko elektronskih sporočil, s pomočjo katere vam lahko pomagamo ali vas dodatno informiramo, hrani v našem poštnem nabiralniku, do katerega ima dostop izključno podjetje Kozar, kot upravljalec vaših osebnih podatkov.

4. DOLŽNOSTI NAŠEGA PODJETJA!

Podjetje Kozar skrbi, da so vsi podatki vsakega obiskovalca naše spletne strani zbrani, obdelani in hranjeni zakonito, pravično in pregledno. Za ustrezno varnost osebnih podatkov obiskovalcev naše spletne strani podjetje Kozar skrbi z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo osebnih podatkov.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov obiskovalcev naše spletne strani bo izvršena izključno v obliki in za namene za katere so ti podatki bili pridobljeni, o čemer so obiskovalci bili jasno seznanjeni in podali soglasje za zbiranje in obdelavo našemu podjetju. Osebne podatke posameznikov bomo hranili samo toliko časa, kolikor bo to potrebno za namene s katerimi so posamezniki bili seznanjeni in za katere so podali jasno privolitev.

Vse zgoraj naštete pravice obiskovalcev naše spletne strani bo podjetje Kozar uveljavljalo jasno, pregledno, razumljivo, preprosto dostopno in povsem brezplačno.

Vsi zaposleni v našem podjetju so zavezani k celovitosti in zaupnosti pri ravnanju z osebnimi podatki vseh strank našega podjetja.

O kršitvah varstva osebnih podatkov smo dolžni in bomo uradno obvestili pristojni nadzorni organ najpozneje v 72 urah, brez neposrednega odlašanja in po potrebi tudi posameznika na kogar se osebni podatki nanašajo.

5. SPREMEMBE V POLITIKI ZASEBNOSTI NAŠE SPLETNE STRANI!

Zaradi spreminjanja zakonodaje, uredb in dobrih praks, tako na območju Republike Slovenije, kot tudi v EU in širše, bomo po potrebi našo politiko zasebnosti dopolnili oziroma spremenili. V kolikor pride do sprememb bomo na to jasno opozorili z datumom spremembe, na vidnem mestu, ob vsaki spremembi. V kolikor se bodo spremembe izrecno nanašale na posamezne obiskovalce, ali skupine obiskovalcev, jih bomo o tem dodatno in posamično obvestili.

Obiskovalce naše spletne strani zato pozivamo, da občasno pregledajo našo politiko zasebnosti, in druge pravice ter navedbe na pod-strani Politika zasebnosti, do katere je možno dostopati preko povezave v nogi vsake pod-strani.

6. KATERE PODATKE (in ZAKAJ) ZBIRA NAŠA SPLETNA STRAN?

Pri obisku spletnih strani z različnimi elektronskimi napravami (osebni in/ali tablični računalnik, mobilni telefon ipd.) se lahko zgodi, da naprave, orodja in protokoli pustijo sledi raznih spletnih identifikatorjev s katerimi je možno posameznika identificirati. Vsak obiskovalec spletne strani ima pravico biti seznanjen kateri podatki se bodo zbirali in obdelovali ter mu dati pravica, da se nato prostovoljno odloči v privolitev ali zavrnitev takšnega dejanja. Šele po seznanitvi in privolitvi posameznika lahko spletna stran pridobiva podatke, ki jih je možno povezati z obiskovalcem spletne strani.

Naša spletna stran ima možnost od vsakega obiskovalca, ob predhodni jasni in izrecni privolitvi obiskovalca, pridobiti podatke o:

 • IP naslovu s pomočjo spletnega orodja Google Analytics

Kaj to pomeni?

IP (angl. Internet Protocol) naslov je unikatna številka, ki je dodeljena spletni povezavi elektronske naprave iz vašega doma, pisarne, javnega mesta ali drugje, s strani ponudnika spletnih storitev. Številka natančno identificira povezavo in položaj elektronske naprave s katere se dostopa do spleta. Ponavadi se ta številka resetira ob resetiranju routerja.

Podjetje Kozar bo z identificiranim IP naslovom obiskovalca naše spletne strani pridobilo podatke o lokaciji od koder je obiskovalec dostopal do naše spletne strani. V skladu z GDPR se identificiranje in spremljanje IP naslova posameznika s pomočjo spletnega orodja Google Analytics podjetja Google Inc. smatra, kot pridobivanje in zaznavanje osebnega podatka posameznika.

Kaj je Google Analytics?

Google Analytics je spletno orodje za analiziranje, ki pomaga podjetjem spremljati in meriti, kako uporabniki sodelujejo z vsebino njihove spletne strani. V kolikor se ne strinjate z uporabo orodja Google Analytics lahko to preprečite v nastavitvah upravljanja s piškotki, ko se odločate o uporabi piškotkov na naši spletni strani.

V kolikor ste se strinjali z uporabo Google Analytics, a ste si premislili, lahko v nastavitvah upravljanja s piškotki (Točka 5 v Politiki piškotkov) kadarkoli onemogočite piškotke.

Podatki o obiskovalcu naše spletne strani, ki se bodo prenesli s pomočjo spletnega orodja Google Analytics, se prenesejo in lahko shranijo pri podjetju Google Inc. tudi na strežnikih zunaj EU, npr. v Združenih državah Amerike. Google bo podatke zbrane s pomočjo spletnega orodja Google Analytics pretvoril v anonimno obliko, tako da bo pred shranitvijo podatkov odstranil zadnji zlog naslova IP, kar onemogoča prepoznavanje osebnih podatkov obiskovalca spletne strani.

Spletno orodje Google Analytics bo nato avtomatizirano izdelalo poročilo iz katerega bodo razvidne dejavnosti obiskovalca na naši spletni strani, kot je npr. geografsko področje od kje je obiskovalec dostopal do naše spletne strani, času dostopa, času brskanja po posameznih spletnih straneh ipd.

Podjetje Kozar se zavezuje, da ne bo dovolilo razkrivanja ali uporabe s strani tretjih oseb podatkov pridobljenih s pomočjo statistično analitičnega spletnega orodja Google Analytics, o obiskovalcih naše spletne strani, ki bi omogočili kakršnokoli identifikacijo posameznika.

7. POD KAKŠNIMI POGOJI IN KOMU SE POSREDUJEJO PODATKI OBISKOVALCEV NAŠE SPLETNE STRANI?

Osebne podatke, ki jih bo podjetje Kozar pridobilo od obiskovalcev naše spletne strani ne bomo posredovali tretjim stranem brez jasne in izrecne privolitve vsakega obiskovalca posamezno.

Podatke o IP naslovu uporabnika bo podjetje Kozar uporabilo za potrebe analitike števila obiskov in drugih karakteristik obiskov, ne bo pa s tem zbirala osebnih podatkov uporabnika.

Naša spletna stran bo IP naslov uporabnika pridobila s pomočjo spletnega orodja za analitiko podjetja Google Inc. V Skladu z GDPR bo Google Inc., pri uporabi spletnega orodja Google Analytics naš podatkovni procesor, za tiste podatke, ki mu jih bomo mi posredovali preko storitve Google Analytics.

8. KJE NAJDEM POOBLAŠČENO OSEBO ZA VARSTVO PODATKOV?

Za kakršnakoli vprašanja s področja zbiranja, obdelave in zaščite osebnih podatkov na naši spletni strani nas lahko kontaktirate preko enega od spodaj navedenih kontaktnih povezav oziroma tukaj.

© 2019 Iztok Kozar, s.p.

1. KAJ SO AVTORSKE PRAVICE?

Avtorska pravica daje avtorju stvaritve dela monopol nad izkoriščanjem ustvarjenega dela in ga ščiti, da bi njegovo avtorsko delo kdorkoli, brez njegove privolitve, na kakršenkoli način uporabil. Avtorske pravice ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (v Republiki Sloveniji), zakonodaja in predpisi o intelektualni lastnini z avtorskimi pravicami posameznih držav Evropske unije ter zakonodaja drugih držav. Osnutek, sestavni deli in naslov avtorskega dela so sami po sebi individualne stvaritve in uživajo enako varstvo, kot samo delo.

Vse fotografske, slikovne, grafične in tekstualne vsebine na naši spletni strani ter vizualna oblika spletne strani in besedne znamke, ki se nanašajo na podjetje Kozar, pripadajo našemu podjetju, ki je avtor same stvaritve dela. Omenjena dela so avtorskopravno varovana s samo stvaritvijo in v skladu z zakonodajo ni potrebna nobena formalna registracija.

2. ALI LAHKO FOTOGRAFIJE IN DRUGO VSEBINO UPORABIM?

Lahko, ampak obvezno morate:

 1. Pridobiti soglasje našega podjetja za uporabo vsebine ali
 2. Navesti, da so fotografije in druga vsebina v lasti našega podjetja;
 3. Za vsako posamezno uporabljeno vsebino je potrebno na vidnem mestu označiti podjetje Kozar, kot vir vsebine in
 4. dodati povezavo do naše spletne strani za vsako vsebino iz naše spletne strani.
3. KDAJ KRŠIM AVTORSKE PRAVICE?

Objava, reproduciranje, distribuiranje ali kakršnokoli drugo dajanje vsebine iz naše spletne strani na voljo javnosti in javnega prikazovanja, brez predhodne privolitve našega podjetja ali navedbe našega podjetja , kot vira in dodane povezave do vira predstavlja kršitev avtorskih pravic.

4. KAKO SO AVTORSKE PRAVICE UREJENE NA MEDNARODNEM NIVOJU?

Za tujce, ki kršijo avtorske pravice našega podjetja je pristojno sodiščne v državi, kjer tujec ima stalno prebivališče.

Za pridobitev soglasja za uporabo ali kakršnakoli druga vprašanja s področja avtorskih pravic in vsebine na naši spletni strani nas lahko kontaktirati preko enega od spodaj navedenih kontaktnih povezav oziroma tukaj.

© 2019 Iztok Kozar, s.p.

1. KAJ SO PIŠKOTKI?

Naša spletna stran lahko v brskalnik vaše elektronske naprave (osebnega ali tabličnega računalnika, mobilnega telefona idr.), ali katere druge naprave s pomočjo katere si ogledujete našo spletno stran odloži tako imenovane piškotke.

Piškotki so majhne tekstualne datoteke, ki se prenesejo na elektronsko napravo, ali na katero drugo napravo s pomočjo katere obiskovalec obišče spletno stran. Piškotki sami po sebi ne zbirajo podatkov in informacij s katerimi bi lahko identificirali posameznika, razen izjem, za uporabo katerih pa je potrebno (v skladu z GDPR) predhodno pridobiti soglasje za uporabo s strani obiskovalca spletne strani, pred uporabo.

2. ZAKAJ UPORABLJAMO PIŠKOTKE?

Naša spletna stran uporablja piškotke zaradi nemotenega delovanja naše spletne strani. S pomočjo piškotkov pridobimo podatke o karakteristikah obiskov naše spletne strani s strani obiskovalcev.

Piškotki ne predstavljajo neposredne nevarnosti za vašo elektronsko napravo. Uporabljajo se za povečanje hitrosti in izboljšanje uporabniške izkušnje pri obisku naše spletne strani.

3. KATERE PIŠKOTKE POZNAMO?

Poznamo različne piškotke glede na namen uporabe in sicer glede na;

a) Nujnost:

 • Zahtevani oziroma nujno potrebni piškotki so nujno potrebni in ključni za delovanje naše spletne strani podjetja Kozar, saj omogočajo premikanje po spletni strani in uporabo različnih funkcij naše spletne strani.

b) Čas trajanja piškotkov:

 • Začasni ali sejni piškotki (angl. Session cookies) so piškotki, ki nam omogočajo povezavo dejanj tekom seje v spletnem brskalniku. Trajajo in uporabljajo se le toliko časa, kolikor traja vaša spletna seja, in izginejo iz vaše elektronske naprave, ko zaprete vaš spletni brskalnik (npr. Internet Explorer, Chrome, Safari ipd.).
 • Trajni ali shranjeni piškotki (angl. Persistant cookies) ostanejo na elektronski napravi obiskovalca spletne strani, ko je vaš brskalnik zaprt in traja nekaj časa, kot je določeno v piškotku. Stalne piškotke uporabljamo, ko moramo vedeti, kdo ste, za več kot eno sejo brskanja, npr. da si zapomnimo nastavitve obiskovalca naše spletne strani za naslednji obisk.

c) Vir piškotkov:

 • Lastni piškotki (angl. 1st Party Cookies) so piškotki, ki se na elektronsko napravo obiskovalca namestijo, ko prvič obišče našo spletno stran. So piškoti z naše spletne strani, ki si jo trenutno ogledujete in so lahko trajni ali začasni. Uporabnik ni rabi obiskati spletne strani tretje osebe, da se ti piškotki dovolijo uporabljati (npr. Google Analytics).
 • Piškotki tretjih oseb (angl. 3rd Party Cookies) oziroma tretjih strani izvirajo od drugih spletnih mest. Uporabljajo se predvsem za dostavo oglasov, kot del oglaševalskih kampanj. Naša spletna stran ne uporablja oglaševalskih kampanj. Te piškotke nastavlja nekdo, ki ni lastnik naše spletne strani. Naša spletna stran uporablja povezave do socialnih omrežij facebook in Instagram, za kar se ne nalagajo piškotki in se ne zbirajo osebni podatki obiskovalcev, ampak se samo uporablja povezava do njihovih spletnih strani, za katero se vsak obiskovalec odloči s pritiskom na njihovo stran. Strinjanje o uporabi posameznih piškotkov na spletnih straneh tretjih oseb, do katerih je podana povezava na naši spletni strani, lahko vsak obiskovalec nastavi na posamezni spletni strani, ali jih upravlja in onemogoči preko spodaj navedenih navodil v točki 17 – Upravljanje s piškotki in onemogočanje piškotkov v vašem brskalniku.
4. KATERE PIŠKOTKE UPORABLJAMO NA NAŠI SPLETNI STRANI?
a) ZAHTEVANI PIŠTKOTKI potrebni za delovanje naše spletne strani;
 • Naziv piškotka: Cookie_notice_accepted
  Opis piškotka: Omogoča prikaz obvestila o piškotkih in upravljanje nastavitev uporabe piškotkov. Ta piškotek, šele po vaši odločitvi, zabeleži vašo odločitev o sprejetju ali zavračanju piškotkov in ne zbira osebnih podatkov uporabnika.
  Čas trajanja: 1 mesec
  Izdajatelj: Digital Factory (dFactory)
  Upravljalec: KOZAR

Po obisku spletne strani lahko omenjeni piškotek vedno izbrišete s spodaj (v točki 5) navedenimi nastavitvami.

b) LASTNI ANALITIČNI PIŠKOTKI za analitiko naše spletne strani;

Uporabljamo piškotke Google Analytics (podjetja Google Inc.) za spremljanje uporabnikov pri njihovem navigiranju po naši spletni strani, kar nam pomaga izboljšati uporabnost naše spletne strani.

 • Naziv piškotka: _gat
  Opis piškotka: Uporablja se za nastavitev hitrosti zahteve.
  Čas trajanja: 1 minuta
  Izdajatelj: Google Inc. (Google)
  Upravljalec: KOZAR
 • Naziv piškotka: _ga
  Opis piškotka: Uporablja se za identifikacijo in razlikovanje edinstvenih uporabnikov.
  Čas trajanja: 2 leti
  Izdajatelj: Google Inc. (Google)
  Upravljalec: KOZAR
 • Naziv piškotka: _gid
  Opis piškotka: Uporablja se za razlikovanje edinstvenih uporabnikov.
  Čas trajanja: 24 ur
  Izdajatelj: Google Inc. (Google)
  Upravljalec: KOZAR

Po obisku spletne strani lahko omenjeni piškotek vedno izbrišete s spodaj (v točki 5) navedenimi nastavitvami.

5. UPRAVLJANJE S PIŠKOTKI IN ONEMOGOČANJE PIŠKOTKOV V VAŠEM BRSKALNIKU!

Upravljanje in onemogočanje piškotkov:

 • Google Chrome lahko upravljate TUKAJ;
 • Internet Explorer 8, 9, 10 in 11 lahko upravljate TUKAJ;
 • Mozilla Firefox lahko upravljate TUKAJ;
 • Opera lahko upravljate TUKAJ;
 • Safari lahko upravljate TUKAJ;
 • Microsoft Edge lahko upravljate TUKAJ.
6. OSEBA, ki skrbi za nadzor, implementacijo in rabo osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani na kateri se trenutno nahajate (ograje-kozar.eu) – DPO!

DPO (Data Protection Officer):

 • Iztok Kozar
  T: +386 41 773 315
  E: iztok.kozar@siol.net

Upravljalec osebnih podatkov

Ograje KOZAR logo

POPOLNA REŠITEV ZA VAŠE SANJE

IZTOK KOZAR

Strojne montaže Iztok Kozar, s.p.

Pokličite nas

Pišite nam

Naš naslov

Rožički vrh 35
9244 Sv. Jurij ob Ščavnici