ograde KOZAR

Zahvaljujemo se vam na vašem povjerenju.

Web sigurnost svakog posjetitelja naše web stranice
nam je vrlo važna.

U nastavku možete pronaći sve potrebne informacije u vezi
s pravilima o privatnosti, autorskim pravima i politikom kolačića naše web stranice i našeg poduzeča.

Nalazite se na web stranici http://www.ograje-kozar.eu (u daljnjem tekstu: naša web stranica, uključujući sve pod-stranice i pod-domene) poduzeća Strojne montaže Iztok Kozar, s.p. (u daljnjem tekstu poduzeće Kozar).

Poduzeće ograde Kozar razvija, proizvodi i montira vrhunske i moderne aluminijske, prašno bojene, inox i staklene dvorišne ograde, dvorišna klizna vrata, dvo- ili više krilna dvorišna vrata, nadstrešnice za terase i automobile, stubišne i balkonske ograde, staklene samonosive ograde, staklene ograde s konstrukcijom, pregradne zidove i razne druge proizvode iz aluminija i inoxa, po željama klijenata.

Svrha politike o privatnosti naše web-stranice je informiranje posjetitelja naše web-lokacije o politici privatnosti, autorskih prava i kolačića, koji se nalaze u nastavku, u pojedinim poglavljima.

Politika o privatnosti naše web stranice stupaju na snagu 1. siječnja 2019. godine i važi do promjene ili otkazivanja o ćemu, će naši posjetitelji biti obaviješteni na našoj web stranici ili, ako je potrebno, pojedinačno. Naša web stranica je pripremljena u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (pristup izvornom sadržaju), koja je obavezna za države članice EU, i koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine.

Za prikupljanje, obradu i upravljanje osobnim podacima posjetitelja naše web stranice odgovoran je Iztok Kozar, s.p. (upravitelj), s kojim možete kontaktirati s pomoču jednog od kontaktnih izvora na dnu stranice odnosno kliknite ovdje.

1. TEMELJNA NAČELA!

Sigurnost svakog posjetitelja naše web stranice nam je vrlo važna. U skladu s uvjerenjima, standardima sigurnosti i kvalitete poduzeča Kozar, Zakonom o zaštiti osobnih podataka, zakonodavstvom i Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka, odnosno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), u potpunosti smo predani zaštiti svih podataka i informacija koje prikupljamo na našoj web stranici.

Pravila o privatnosti na našoj web stranici pokazuju kako se naše poduzeče brine o privatnosti svakog posjetitelja naše stranice, što možete pročitati u nastavku. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih za vašu privatnost na našoj web-lokaciji, možete nas kontaktirati putem jedne od dolje navedenih podataka za kontakt odnosno kliknite ovdje.

2. DEFINICIJE KLJUČNIH POJMOVA!

Osobni podaci su svi (bilo koji) podaci (i sve informacije) koji se odnose na određenu ili prepoznatljivu fizičku osobu i na osnovu kojih je moguče prepoznati, izravno ili neizravno, identitet određene osobe, bez obzira na oblik u kojem je izražen. Ovdje ubrajamo na primjer, ime, prezime, pojedinačni identifikacijski broj na različitim područjima, pojedinačne podatke o lokaciji i druge podatke koji mogu identificirati identitet pojedinca. Osobni podaci na našoj web-lokaciji prikupljaju se za određene, izričite i legitimne svrhe koje će biti jasno priopćene svakom korisniku u politici o privatnosti.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka odnosi se na ručno ili automatizirano prikupljanje, pregled, uređivanje, pohranjivanje, strukturiranje, prilagođavanje, izmjenu, blokiranje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka pojedinca, kao i otkrivanje, prijenos, komunikaciju, stavljanje na raspolaganje drugima i / ili trećim stranama. Osobni podaci mogu se prikupljati i obrađivati ​​samo uz prethodni osobni i jasan pristanak osobe na koju se podaci odnose.

Ograničenje obrade osobnih podataka odnosi se na obilježavanje prikupljenih i pohranjenih osobnih podataka kako bi se ograničila njihova obrada u budućnosti.

Blokiranje ili odbijanje pribavljanja i / ili obrade osobnih podataka i prijenosa trećim stranama ili stranama znači ograničavanje ili sprječavanje prikupljanja i obrade osobnih podataka, što je pravo svakog posjetitelja naše web stranice.

Obrađivač odnosno upravitelj osobnih podataka zadužen je za prikupljanje, obradu i upravljanje podacima posjetitelja naše web stranice, kao i za povezana objašnjenja.

Upravitelj osobnih podataka na našoj web stranici (prema GDPR) naveden je na dnu ove web stranice odnosno kliknite ovdje.

3. PRAVA POSJETITELJA NAŠE WEB STRANICE!

Skladno s uredbom GDPR, za svakog posjetitelja internetske stranice, potrebno je dobiti prethodnu suglasnost za svako stjecanje i korištenje njegovih osobnih podataka pojedinačno.

Suglasnost svakog posjetitelja naše web stranice za prikupljanje i obradu njegovih podataka i za snimanje kolačića mora se dati dobrovoljno, specifično, svjesno, nedvosmisleno i eksplicitno, kao i dokazljivo.

Svaki posjetitelj naše web stranice ima pravo biti upoznat sa:

 • Vrstom osobnih podataka za koje postoji bilo kakva mogućnost da se mogu automatizirano ili ručno prenijeti ili nabaviti u svrhu posjeta web stranice;
 • Naznakom je li prikupljanje osobnih podataka obvezno ili dobrovoljno, te moguće posljedice odbijanjaod strane posjetitelja web stranice;
 • Mogučnost o upoznavanju sa svim informacijama, koje je naša stranica automatizirala ili ručno prikupila.

Svaki posjetitelj može dati pristanak na našoj web stranici označavanjem okvira u obavijesti o kolačićima. U obavijesti na našoj web stranici jasno je naznačeno za prikupljanje kojih informacija korisnik naše stranice može dati ili odbiti suglasnost.

Svaki posjetitelj naše stranice ima (u skladu s GDPR) pravo:

 • Biti upoznat o vrsti i vremenu zadržavanja osobnih podataka, koji se mogu identificirati prilikom posjeta naše web stranice;
 • Pristupati svojim osobnim podacima;
 • Ograničiti i / ili zabraniti obradu osobnih podataka, kako našem poduzeču, tako i u odnosu na i kod prijenosa trećim stranama;
 • Zahtjevati ispravke, brisanje ili uložiti žalbu;
 • Do prenosivosti osobnih podataka;
 • U odnosu na automatizirano prikupljanje i obradu osobnih podataka;
 • Podnijeti pritužbu nadležnom tijelu.
 • – Otkazati svoj pristanak u bilo koje vrijeme. Opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade prije nego što se poništi.

U slučaju da posjetitelj naše web stranice želi ostvariti bilo koje od gore navedenih prava, ili se upoznati sa bilo kakvim pravima iz naše politike o privatnosti, može to učiniti usmeno, pismeno ili pomoću bilo kojeg elektroničkog uređaja putem jednog od dolje navedenih podataka za kontakt odnosno kliknite ovdje.

Obavještavamo posjetitelje naše web stranice da je sva komunikacija putem elektroničkih poruka, putem koje Vam možemo pomoći ili vas dodatno obavijestiti, pohranjena u našem poštanskom sandučiću, do koje isključivo poduzeče Kozar ima pristup, kao upravitelj Vaših osobnih podataka.

4. DUŽNOSTI NAŠEG PODUZEČA!

Poduzeče Kozar brine da se svi podaci svakog posjetitelja naše web stranice prikupljaju, obrađuju i pohranjuju legalno, pravedno i transparentno. Za pravilnu sigurnost osobnih podataka posjetitelja naše web stranice, poduzeče Kozar pruža zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i nenamjernog gubitka, uništenja ili oštećenja osobnih podataka.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka posjetitelja na našoj web stranici odvijat će se isključivo u obliku i za svrhu za koju su ti podaci dobiveni, a posjetitelji su bili jasno informirani i dali suglasnost za prikupljanje i obradu našem poduzeču. Osobni podaci pojedinaca bit će pohranjeni samo onoliko koliko je to potrebno za svrhe za koje su pojedinci informirani i za koje su dali jasan pristanak.

Sva gore navedena prava na našoj web stranici će biti primjenjena od strane poduzeča Kozara jasno, transparentno, razumljivo, lako dostupno i potpuno besplatno.

Svi zaposlenici u našem poduzeču predani su integritetu i povjerljivosti u rukovanju osobnim podacima svih klijenata naše tvrtke.

O kršenju zaštite osobnih podataka dužni smo i obavijestit ćemo nadležno nadzorno tijelo najkasnije 72 sata, bez odgode, i, ako je potrebno, osobe na koje se osobni podaci odnose.

5. PROMJENE U POLITICI PRIVATNOSTI NAŠE WEB STRANICE!

Zbog promjena u zakonodavstvu, propisima i dobrim praksama, kako na području Republike Slovenije i republike Hrvatske, tako i u EU i šire, mi ćemo, ako je potrebno, dopuniti ili izmijeniti našu politiku privatnosti. Ako dođe do promjena, jasno ćemo to naznačiti s datumom promjene, na istaknutom mjestu, pri svakoj promjeni. Ako se promjene odnose isključivo na pojedinačne posjetitelje, ili grupe posjetitelja, obavijestit ćemo ih dodatno i pojedinačno.

Stoga pozivamo posjetitelje naše web stranice da povremeno pregledaju našu politiku o privatnosti i druga prava i navedbe na pod-stranici Politika o privatnosti, kojoj se može pristupiti putem poveznice u podnožju svake pod-stranice.

6. KOJE PODATKE (i ZAŠTO) PRIKUPLJA NAŠA WEB STRANICA?

Kada posjećujete web-mjesta s različitim elektroničkim uređajima (osobnim i / ili tabletnim, mobilnim telefonom isl.), može se dogoditi da uređaji, alati i protokoli ostavljaju tragove različitih identifikatora na mreži koji identificiraju pojedinca. Svaki posjetitelj internetske stranice ima pravo biti svjestan koje će se informacije prikupljati i obrađivati, te mu dati pravo da se dobrovoljno odluči za pristanak ili odbijanje takve radnje. Tek nakon upoznavanja i pristanka pojedinca, web-mjesto može dobiti informacije koje se mogu povezati s posjetiteljem internetske stranice.

Naša web stranica ima mogućnost od svakog posjetitelja, uz prethodni jasan i izričiti pristanak posjetitelja, da dobije informacije o:

 • – IP adrese pomoću web-alata Google Analytics

Što to znači?

IP (angl. Internet Protocol) adresa je jedinstveni broj koji je dodijeljen mrežnom povezivanju elektroničkog uređaja od vašeg doma, ureda, javnog mjesta ili drugdje od strane davatelja internetskih usluga. Broj točno identificira vezu i položaj elektroničkog uređaja s kojeg se pristupa internetu. Taj se broj obično resetira prilikom resetiranja usmjerivača.

S identificiranom IP adresom posjetitelja naše web stranice, poduzeče Kozar će dobiti informacije o lokaciji s koje je posjetitelj pristupio našoj web stranici. Prema GDPR-u, identificiranje i praćenje IP adrese pojedinca pomoću Google alata Google Analytics, smatra se kao dobivanje i otkrivanje osobnih podataka pojedinca.

Što je Google Analytics?

Google Analytics je alat za web-analizu koji poduzečima pomaže u praćenju i mjerenju interakcije korisnika sa sadržajem njihove web stranice. Ako se ne slažete s upotrebom usluge Google Analytics, to možete spriječiti u postavkama upravljanja kolačićima prilikom odlučivanja o korištenju kolačića na našoj web-lokaciji.

Ako ste pristali koristiti Google Analytics, ali ste se predomislili, možete onemogućiti kolačiće u bilo kojem trenutku u postavkama upravljanja kolačićima (točka 5 u pravilima kolačića).

Podaci o posjetiteljima naše web-stranice, koji će se preuzeti pomoću web-alata Google Analytics preuzet će se i moći će se spremiti kod poduzeča Google Inc., također na web-serverima izvan EU-a, npr. u SAD-u. Google će prikupljene podatke pomoću web-alata Google Analytics pretvoriti u anonimni obrazac, kako bi uklonio posljednji dio IP adrese prije spremanja podataka, što onemogućuje identificiranje osobnih podataka posjetitelja web-lokacije.

Web-alat Google Analytics tada će automatski generirati izvješće koje će prikazivati aktivnost posjetitelja na našoj web-stranici, geografsko područje s kojeg je posjetitelj pristupio našoj web-stranici, vrijeme pristupa, vrijeme pregledavanja na pojedinačnim web-stranicama isl.

Poduzeče Kozar se obvezuje da neće dopustiti otkrivanje ili korištenje podataka trečim osobama, dobivenih putem web-alata Google Analytics o posjetiteljima naše web-stranicama, kako bi se omogućila identifikacija bilo koje osobe.

7. POD KOJIM UVJETIMA I KOMU SE PRENOSE PODACI O POSJETITELJIMA NA NAŠOJ WEB STRANICI?

Osobni podac,i koje će poduzeče Kozar dobiti od posjetitelja naše web stranice neće se otkrivati trećim osobama bez jasnog i izričitog pristanka svakog posjetitelja pojedinačno.

Poduzeče Kozar, će podatke o korisnikovoj IP adresi koristiti za potrebe analitike broja posjeta i drugih obilježja posjeta, ali neće prikupljati osobne podatke korisnika.

Naša web stranica će dobiti korisnikovu IP adresu pomoću Google analitičkog alata poduzeča Google Inc. U skladu sa uredbom GDPR poduzeče Google Inc. će biti naš procesor podataka pri korištenju Google Analytics web-alata, za podatke koje ćemo pružiti Google Analytics.

8. GDJE MOGU NAČI OVLAŠTENU OSOBU ZA ZAŠTITU PODATAKA?

Za sva pitanja u vezi s prikupljanjem, obradom i zaštitom osobnih podataka na našoj web stranici, možete nas kontaktirati putem jedne od dolje navedenih kontaktnih podataka odnosno kliknite ovdje.

© 2019 Iztok Kozar, s.p.

1. ŠTO SU AUTORSKA PRAVA?

Autorsko pravo daje autoru stvaranja monopol nad iskorištavanjem stvorenog djela i štiti ga da će njegov rad na bilo koji način koristiti itko bez njegovog pristanka. Autorsko pravo uređeno je Zakonom o autorskim i srodnim pravima (u Republici Sloveniji), zakonima i propisima o intelektualnom vlasništvu s autorskim pravima pojedinih zemalja Europske unije i zakonima drugih zemalja. Nacrt, sastavni dijelovi i naslov autorskog djela sami su po sebi pojedinačne kreacije i uživaju istu zaštitu kao i sam rad.

Svi naši fotografski, slikovni, grafički i tekstualni sadržaji na našoj web stranici, kao i vizualni oblik web stranice i riječnog znaka koji se odnosi na poduzeče Kozar pripadaju našem poduzeču, koje je i autor izrade samog djela. Navedena djela su zaštićena autorskim pravom samim stvaranjem i nije potrebna formalna registracija u skladu sa zakonom.

2. MOGU LI UPOTRIJEBITI FOTOGRAFIJE I DRUGE SADRŽAJE?

Možete, ali obavezno morate:

 1. Dobiti pristanak od našeg poduzeča za korištenje sadržaja ili
 2. Navesti, da su fotografije i drugi sadržaji u vlasništvu našeg poduzeča;
 3. Za svaki pojedini sadržaj koji se koristi, poduzeče Kozar treba označiti na istaknutom mjestu kao izvor sadržaja i
 4. dodati link na našu stranicu za bilo koji sadržaj s naše web stranice.
3. U KOJEM SLUČAJU KRŠIM AUTORKSA PRAVA?

Objavljivanje, umnožavanje, distribucija ili bilo koje drugo pružanje sadržaja s naše web stranice javnosti i javnog izlaganja, bez prethodne suglasnosti našeg poduzeča, ili navođenje našeg poduzeča kao izvora i dodavanje veza na izvor predstavlja kršenje autorskih prava.

4. KAKO SU AUTORSKA PRAVA UREĐENA NA MEĐUNARODNOJ RAZINI?

Za strance koji krše autorska prava našeg poduzeča nadležan je sud u zemlji u kojoj stranac ima prebivalište.

Kako biste dobili pristanak za upotrebu ili bilo koje drugo pitanje vezano uz autorska prava i sadržaj na našoj web stranici, možete nas kontaktirati putem jedne od dolje navedenih podataka za kontakt odnosno kliknite ovdje.

© 2019 Iztok Kozar, s.p.

1. ŠTO SU KOLAČIĆI?

Naša web stranica može odložiti tzv. kolačiće na vaš elektronički uređaj (osobno ili tabletno računalo, mobilni telefon isl.) ili na bilo koji drugi uređaj, koji koristite za pregled naše web stranice.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se preuzimaju na elektronički uređaj ili na bilo koji drugi uređaj putem kojeg posjetitelj posjećuje web stranicu. Kolačići sami ne prikupljaju podatke i informacije koji bi mogli identificirati pojedinca, osim izuzetaka, za koje je potrebno (u skladu s GDPR) dobiti prethodnu suglasnost za korištenje od strane posjetitelja stranice prije korištenja.

2. ZAŠTO UPOTREBLJAVAMO KOLAČIĆE?

Naša web stranica koristi kolačiće za nesmetano funkcioniranje naše web stranice. Uz pomoć kolačića dobivamo isto informacije o karakteristikama posjeta posjetitelja na našim stranicama.

Kolačići ne predstavljaju neposrednu prijetnju vašem elektroničkom uređaju. Koriste se za povećanje brzine i poboljšanje korisničkog iskustva prilikom posjeta našoj web-lokaciji.

3. KOJE KOLAČIĆE POZNAJEMO?

Znamo razne kolačiće, ovisno o namjeri upotrebe, kao što su:

a) Nužnost:

 • Obavezni ili hitno potrebni kolačići su neophodni i bitni za rad naše web stranice poduzeča Kozar, jer nam omogućuju kretanje po web stranici i korištenje različitih funkcija naše web stranice.

b) Vrijeme trajanja kolačića:

 • Privremeni ili kolačići sesije su kolačići koji nam omogućuju povezivanje radnji tijekom sesije u web-pregledniku. Traju i koriste se samo dok traje online sesija i nestaju s vašeg elektroničkog uređaja kada zatvorite web-preglednik (npr. Internet Explorer, Chrome, Safari itd.).
 • Trajni ili stalni kolačići ostaju na elektroničkom uređaju posjetitelja web-lokacije kada je preglednik zatvoren i traje neko vrijeme, kako je navedeno u kolačiću. Redoviti kolačići koriste se kada morate znati tko ste, tijekom više sesija pregledavanja, npr. da zapamtite postavke posjetitelja naše web-lokacije za sljedeći posjet.

c) Izvor kolačića:

 • Kolačići prve stranke (engl. 1st Party Cookies) su kolačići koji se instaliraju na elektronički uređaj posjetitelja kada prvi put posjete našu stranicu. Postoje keksi s naše stranice koje trenutno gledate i mogu biti trajni ili privremeni. Ne morate posjetiti web-stranicu treće strane da biste postavili ove kolačiće (npr. Kolačiće Google Analytics).
 • Kolačići trećih strana ili treće strane (engl. 3rd Party Cookies) potječu s drugih web-mjesta. Uglavnom se upotrebljavaju za prikazivanje oglasa kao dio oglasnih kampanja. Naša web-lokacija ne koristi reklamne kampanje. Te kolačiće postavlja netko tko nije vlasnik naše web-lokacije. Naša web stranica koristi link do društvenih mreža Facebook i Instagram, ali ne prikuplja osobne podatke posjetitelja niti beleži bilo kakve kolačiće na vašem elektronskom aparatu, već koristi samo poveznicu na njihove web stranice za koju svaki posjetitelj odluči pritiskom na ooveznicu do njihove stranice na našoj web stranici. Prihvaćanjem korištenja pojedinačnih kolačića na web-stranicama trećih strana koje su povezane s našom web-lokacijom, svaki posjetitelj može ih postaviti ili onemogućiti na pojedinačnoj web-stranici putem sljedećih uputa u točki 17 – Upravljanje kolačićima i onemogućavanje kolačića u preglednika.
4. KOJE KOLAČIĆE UPOTREBLJAVAMO NA NAŠOJ WEB STRANICI?
a) OBAVEZNI KOLAČIĆI potrebni za ispravno funkcioniranje internetske stranice;
 • Naziv kolačića: Cookie_notice_accepted
  Opis kolačića: Omogućuje vam prikaz obavijesti o kolačićima i upravljanje postavkama za korištenje kolačića. Ovaj kolačić, tek nakon vaše odluke, bilježi vašu odluku o prihvaćanju ili odbijanju kolačića i ne prikuplja osobne podatke korisnika.
  Trajanje: 1 mjesec
  Izdavač: Digital Factory (dFactory)
  Upravitelj: poduzeče KOZAR

Nakon posjete naše web stranice, kolačić uvijek možete izbrisati s dolje (točka 5) navedenim postavkama.

b) ANALITIČKI KOLAČI PRVE STRANKE za analitiku naše web stranice;

Koristimo kolačiće Google Analytics (poduzeča Google Inc.) da bismo pratili korisnike prilikom kretanja našom web-stranicom i poboljšali upotrebljivost naše web-stranice.

 • Naziv kolačića: _gat
  Opis kolačića: Koristi se za prigušivanje brzine zahtjeva.
  Trajanje: 1 minuta
  Izdavač: Google Inc. (Google)
  Upravitelj: KOZAR
 • Naziv kolačića: _ga
  Opis kolačića: Koristi se za prepoznavanje i razlikovanje jedinstvenih korisnika.
  Trajanje: 2 godine
  Izdavač: Google Inc. (Google)
  Upravitelj: KOZAR
 • Naziv kolačića: _gid
  Opis kolačića: Koristi se za razlikovanje jedinstvenih korisnika.
  Trajanje: 24 sata
  Izdavač: Google Inc. (Google)
  Upravitelj: KOZAR

Nakon posjete naše web stranice, kolačić uvijek možete izbrisati s dolje (točka 5) navedenim postavkama.

5. UPRAVLJANJE S KOLAČIĆIMA I ONEMOGUČAVANJE KOLAČIĆA U VAŠEM WEB PREGLEDNIKU!

Upravljanje i onemogučavanje koalčića u pojedinačnom web pregledniku:

 • Google Chrome možete upravljati OVDJE;
 • Internet Explorer 8, 9, 10 i 11 možete upravljati OVDJE;
 • Mozilla Firefox možete upravljati OVDJE;
 • Opera možete upravljati OVDJE;
 • Safari možete upravljati OVDJE;
 • Microsoft Edge možete upravljati OVDJE;
6. OSOBA odgovorna za kontrolu, provedbu i korištenje osobnih podataka posjetitelja web stranice na kojoj se trenutno nalazite (ograje-kozar.eu) – DPO!

DPO (Data Protection Officer):

 • Iztok Kozar
  T: +386 41 773 315
  E: iztok.kozar@siol.net

Upravitelj osobnih podataka

Ograde Kozar logo

POTPUNO RJEŠENJE ZA VAŠE SNOVE

IZTOK KOZAR

Strojne montaže Iztok Kozar, s.p.

Pozovite nas

Pišite nam

Naša adresa

Rožički vrh 35
9244 Sv. Jurij ob Ščavnici